ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαπολιτισμικός Διάλογος

Σύμφωνα με την Απόφαση αριθ.1983/2006/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το έτος του 2008 έχει ανακηρυχθεί «Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου».
Σε μια δημοκρατική κοινωνία και ιδιαίτερα στον σημερινό κόσμο της παγκοσμιοποίησης όπου οι κοινωνίες διαμορφώνονται όλο και περισσότερο με την συμμετοχή ατόμων διαφορετικού πολιτισμικού υποβάθρου δημιουργείται η επιτακτική ανάγκη της προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου.
Η ίση συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή και ο σεβασμός της πολιτιστικής ταυτότητας συνιστούν όχι μόνον δημοκρατικά, αλλά και ανθρώπινα δικαιώματα, που πρέπει να κατέχουν και οι ομάδες με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές. Οι αξίες αυτές θα πρέπει όχι μόνο γίνουν απολύτως σεβαστές αλλά και να προαχθούν.
Η προβολή και διάδοση του διαπολιτισμικού διαλόγου σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν καταλυτικές δράσεις δεδομένου ότι ο πολιτισμός μπορεί, και πρέπει, να αποτελεί γέφυρα διαλόγου τόσο μεταξύ χωρών της Ε.Ε και ευρύτερα, αλλά και μεταξύ των διαφορετικών ομάδων που συμβιώνουν εντός μιας δεδομένης κοινωνίας.
Ο διακρατικός χαρακτήρας των πολιτιστικών δράσεων οι οποίες στηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνουν ήδη το στίγμα της διαπολιτισμικότητας. Καίριο ρόλο στην επίτευξη των στόχων του διαπολιτισμικού διαλόγου έχουν η εκπαίδευση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η εκπαίδευση συνεισφέρει, και μάλιστα από μικρή ηλικία, στην εξοικείωση, γνώση και αποδοχή του «διαφορετικού» και επιτρέπει την θεώρηση του ανθρώπου πίσω από τον «ξένο» και την συνδιαλλαγή μαζί του επί ίσοις όροις. Η προβολή της πολυμορφίας και των διαφορετικών πολιτισμικών δραστηριοτήτων που τόσο εμπλουτίζουν την πολιτιστική ζωή της κοινωνίας, μπορούν να αποτελέσουν πεδία δράσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών.
Με την απόφαση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο διαπολιτισμικός διάλογος ανάγεται σε κύρια προτεραιότητα με σκοπό την προσέγγιση όλων των πολιτών και την προώθηση της ευρωπαϊκής ευαισθητοποίησης, αποβλέποντας στην ομαλή κοινωνική ένταξη και την αλληλοκατανόηση σε έναν κόσμο πολυμορφίας και οικουμενικότητας.
Το 2008 θα αποτελέσει το ορόσημο του διαπολιτισμικού διαλόγου στην Ευρώπη, ώστε η διασφάλιση της ειρηνικής συνύπαρξης, αρμονικής συμβίωσης και πολιτισμικού συγκερασμού των διαφορετικών ομάδων να αποτελέσει διαρκή και πάγια αξία.

Διαπολιτισμικό Συνέδριο και Φεστιβάλ Αρχαιολογίας, Τεχνών και Λογοτεχνίας "Η άλλη πλευρά"